SÜREÇ YÖNETİM YAZILIMI

Süreç Yönetim Yazılımı, zaman içerisinde yapılan işin kontrol altına alınması, insan gücü/proses verimliliğin düşmesini engellemek yada arttırılması, yapılması düşünülen ancak henüz kurgu aşamasındaki proseslerin planlı bir şekilde hayata geçirilmesi gibi toplarlayıcı, önleyici, birleştirici amacıyla şirketlere özgü geliştirlen yazılımdır.

Yazılımın başlangıç ve final prosesleri şirketlerin yapısına göre değişmektedir. Kimi şirketlerin başlangıç prosesi müşteri siparişlerinin alınması ile kimi şirketlerin ise tahmini planlaması ile başlayarak süreçlerini devam ettirmektedir.

İhtiyaç duyulması halinde digitalleşebilen donanımlar yazılım süreçlerine dahil edilebilmektedir.

Yazılımın üstün özelliklerinden bir tanesi olan yazılım robotumuz, arka planda kullanıcı kayıtlarını, veri girişlerini yada yapılması tanımlanan görevleri eksiksiz olarak yaparak, yaşanabilen hataların hızlıca giderilmesini yada problemli verileri sorumlu personele ileterek hata seviyesini minumuma indirmektedir.

Müşteri memnuniyetini arttırmak amacıyla, hiçbir yazılm paketinde kullanıcı lisans politikası gütmemekte, linsanslı kullanıcı sayısını sınırsız olarak teslim etmekteyiz.

Tüm yazılım süreçleri geriye dönük olarak izlenebilmektedir.

Müşteri talebine doğrultusunda tüm yada belirli süreçleri gelişmiş barkod alt yapımız ile kurup yönetilmesine imkan vermekteyiz.

Modüller

Modüller şirket yapısına ve ihtiyaca göre eklenebilir yapıdadır.

 • CRM - Müşteri İlişkileri Modülü
 • MRP - Malzeme İhtiyaç Planlama Modülü
 • Satınalma Modülü
 • Satış Modülü
 • Üretim Modülü
 • Stok ve Depo Modülü
 • Proje Modülü
 • Finans - Muhasebe Modülü
 • Sevkiyat Modülü
 • E-Ticaret Yönetimi & Entegrasyon Modülü
 • İnsan Kaynakları Modülü

Çalışma Ortamları

Operasyonel durumlara bağlı olarak yazılım erişim alanları

 • Laptop
 • Masaüstü Bilgisayar
 • Tablet
 • Cep Telefonu
 • Android destekli barkod okuma cihazları
YUKARI